Systematik och utvärdering gynnar kvinnor

Klockan 8 idag samlades ett antal intresserade på Juseks kontor på Nybrogatan i Stockholm för att lyssna till en debatt mellan Ylva Johansson (S) och Maria Abrahamsson (M) på temat Karriär på lika villkor – varför är det så svårt under ledning av moderator Anna Dyhre.

Trots utlovad debatt var debattörerna rörande överens på många punkter. Johansson lyfte fram vikten av målmedvetet och systematiskt arbete och Abrahamsson höll med. När arbete sker systematiskt och målmedvetet gynnar det nästan alltid kvinnor medan när saker ”bara blir” så gynnar det oftast män, sa Johansson. Hon fortsatte med att utvärderingar därför är ett viktigt redskap inte bara för att få reda på hur det verkligen ser ut (bortom våra fördomar) utan också för att nå ett mer jämställt och inte minst jämlikt arbetsliv.

Abrahamsson lyfte fram delegationen för jämställdhet i arbetslivet som ett av de viktigaste verktygen för att uppnå ett arbetsliv där kvinnor och män har lika villkor och möjligheter.

På några områden skilde sig dock åsikterna åt, Johansson vill se en tredje ”pappamånad” med Abrahamsson hellre vill tala om för kvinnor att deras livsval kommer att få ekonomiska konsekvenser senare i livet. Abrahamsson menar att om kvinnor utbildas i hur deras livsval kommer att påverka dem genom livet så kommer de att fatta (mer) rationella beslut. De är även oense om kvotering där Abrahamsson är tveksam och Johansson är för.

Abrahamsson är nyfiken på vad som döljer sig bakom kvinnors (och mäns) löneskillnader och hänvisade igen till delegationen för jämställdhet i arbetslivet och deras delbetänkande som kommer i februari 2013. Hon menar att vi ofta konstaterat löneskillande men att vi gjort lite för att ta reda på orsakerna bakom.

Johansson återkommer till utvärdering och systematik och påpekar att de fyra jämställdhetsmål som Sverige har aldrig utvärderats och att de riskerar att bli något som alla ställer sig bakom men ingen arbetar för. Det är också ett problem om frågan särbehandlas. Hon har därför krävt en utvärdering på alla fyra målen från Riksrevisionen, påhejad av Abrahamsson.

Add Gender kan konstatera att mycket av samtalet idag handlade om att framtiden är jämställd och argumenten för det kom både från historiska fakta och samtida iakttagelser. Vi kan stolt säga att vi deltar i arbetet för karriär på lika villkor, både utifrån jämställdhets- och jämlikhetssynpunkt. För att framtiden är jämtälld.

 

Publicerad den 4 juni, 2012 av Jenny Claesson
1 kommentar
Jenny Claesson
Marknadschef
Jenny Claesson är marknadschef på Add Gender och expert på praktiskt jämställdhetsarbete. Hon är utbildad inom genus- och kulturfrågor och har på Add Gender bland annat gett ut boken "Anna kör skogsmaskin" tillsammans med skogsmaskinsföraren och huvudpersonen Anna A Utter. Innan hon blev entreprenör har hon arbetat som brevbärare, på restaurang och suttit i spärren i tunnelbanan.

Ett svar

  1. Frodorick skriver:

    All anledning att känna sig stolt!

Kommentera

© 2019 Jämställdhetsexperten