Varför jämställdhet?

Jämställdhet är ett omdebatterat begrepp, många hävdar att det är mer fruktbart att tala om det vidare begreppet jämlikhet som innebär samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla. Jämställdhet avser samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män.

Vi tänker så här: jämställdhet kan inte finnas utan jämlikhet, de går hand i hand. Vi ser också kön som endast en av alla faktorer som påverkar din identitet, du kan aldrig bara vara kön, därför är jämställdhet för oss alltid ett vidare, så kallat intersektionellt begrepp. Alla dessa identitetsbyggare ingår i det stora molnet mångfald. Där hittar du etnisk bakgrund, intressen, hudfärg, bakgrund, klädstil, kön, sexualitet, trosuppfattning, vad du gillar för mat, vilka högtider du firar och allt annat som gör dig till just dig. Att säga att du är expert på mångfald är som att säga att du är expert på det mesta. Vi har därför valt att kalla oss experter på jämställdhet. Det utesluter såklart inte att vi har kunskap kring andra identitetsgrunder och att vi alltid använder en bredare betydelse på jämställdhet.

Jämställdhet som begrepp förekommer också i lagtexter och dessutom är ordet jämställdhet unikt, få språk har ett ord som uttrycker jämlikhet mellan könen. Vilket gör det roligt att använda bara för att det uppenbarligen är en viktigt fråga i Sverige eftersom det behövs ett eget ord.

Just nu pågår en debatt om att skrota begreppet jämställdhet och bara tala om feminism. Det finns en poäng i det eftersom jämställdhet inte nödvändigtvis betyder genusperspektiv. Du kan arbeta för jämställdhet utan att använda genusteorin för att förklara världen. På Add Gender fortsätter vi använda jämställdhetskonsult, jämställdhetsexpert och jämställdhet än så länge men vi välkomnar alltid diskussioner om vårt område och vår bransch. Att vrida och vända på begrepp och att ifrågasätta praktiker och vanor är det enda sättet att ständigt utvecklas.

Tyck så mycket ni orkar – det är det som gör oss bra.

Tags: , , ,
Publicerad den 11 december, 2012 av Jenny Claesson
2 kommentarer
Jenny Claesson
Marknadschef
Jenny Claesson är marknadschef på Add Gender och expert på praktiskt jämställdhetsarbete. Hon är utbildad inom genus- och kulturfrågor och har på Add Gender bland annat gett ut boken "Anna kör skogsmaskin" tillsammans med skogsmaskinsföraren och huvudpersonen Anna A Utter. Innan hon blev entreprenör har hon arbetat som brevbärare, på restaurang och suttit i spärren i tunnelbanan.

2 svar

  1. Ida Ostensson Ida östensson skriver:

    KABOM. KLOCKRENT! BÄST!

  2. Calle skriver:

    Feminism har alltför många sidor och fraktioner. Vänsterversionen innebär ett samhälle där kvinnor ska ha mer rättigheter än män. Den liberala versionen är mer individuell och betonar samförstånd mellan könen. Tycker ni gör rätt som använder jämställdhetsbegreppet.

Kommentera Ida östensson

© 2023 Jämställdhetsexperten