Bättre hälsa på jämställt jobb

Det kommer väl inte direkt som någon överraskning för oss som jobbar som jämställdhetskonsulter, att det råder bättre hälsa på jämställda arbetsplatser, men det är alltid välkommet med forskning som visar på sambandet också! Ojämställda arbetsplatser är alltså en hälsofara!

Sedan kan jag bara beklaga att sådana omvälvande nyheter placeras så anonymt i Svenska Dagbladet.

Har du nu inte papperstidningen så bjuder vi här på en länk till samma nyhet på SvD.se.

Vill du nu inte bara främja jämställdhetsarbetet på din arbetsplats utan samtidigt slå ett slag för arbetsmiljön, föreslår jag att du tar kontakt med oss på Add Gender. Vi kan erbjuda ett hälsofrämjande jämställdhetspaket till dig, ditt företag och dina medarbetare som gör att ni alla kommer att må betydligt bättre!

Tags: , , ,
Publicerad den 29 januari, 2013 av Frederick Lidman
Inga kommentarer
Genuskonsult och samarbetspartner till Add Gender med inriktning på maskuliniteter. Tittar på normer, värderingar, attityder och förväntningar på manlighet. "Ska vi nå framgång inom jämställdhet är detta en fråga för båda könen."

Kommentera

© 2024 Jämställdhetsexperten