BDSM – sex i ett juridiskt gränsland

Förra veckan skrev jag ett inlägg om sex och mänskliga rättigheter. Jag skulle här vilja utveckla detta ämne genom att gå in på en komplicerad sexuell aktivitet vad gäller rättigheter och samtycke -BDSM.

BDSM är en samling av erotiska tekniker där bokstavskombinationen står för Bondage, Disciplin, Dominans och Underkastelse (Submission), Sadism och Masochism – de tekniker som är mest framträdande i utövandet. Utgångspunkten för detta sexuella umgänge är dominans och smärta som en del av sexuell njutning. Som en följd av detta kan BDSM innehålla olika grader av inslag av våld och tvång. Dessa våldsyttringar grundar sig dock på frivillighet och samtycke – ofta väl överenskomna och nedskrivna i förväg.

Det som kan vara ett problem vid BDSM är dock om åsikterna går isär kring överenskommelsen eller om någon av parterna vill avbryta men inte blir förstådd, alternativt om överenskommelsen på något sätt bryts under pågående akt. Vid dessa fall kompliceras situationen av att BDSM rör sig i gränslandet kring vad som är juridiskt tillåtet. Därför är det ofta när något gått snett som BDSM nämns i medier – när det gått så långt som till rättsväsendet.

Enligt Brottsbalken går det att samtycka till ringa upp till normalgradig misshandel. Så här står det i Brottsbalken om ansvarsbefrielse: ”En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig. ” (24 kap. 7 §)

Det återfinns i Brottsbalken krav på vad samtycke innebär, vad som kan räknas till grov misshandel samt vilken gärning som är oförsvarlig. Dock är dessa begrepp och definitioner fortfarande tolkningsbara och luddiga. Det är viktigt dels att individer skyddas mot misshandel, men också att utövare av BDSM inte döms hårdare än andra på grund av brist på kunskap och fördomar kring vad BDSM innebär.

När sex rör sig i det juridiska gränslandet är det extra viktigt att alla parter är delaktiga i överenskommelsen och har tydliga gränser och tecken för att kunna avbryta pågående akt. Däremot är det viktigt att inte BDSM stigmatiseras på grund av att det bryter mot heteronormativa föreställningar kring sexuella praktiker. BDSM behöver därför talas om i sammanhang som inte enbart handlar om när något gått snett, utan även vid njutning och som en del av ett möjligt njutningsfullt sexliv.

Att njuta sexuellt av BDSM är en mänsklig rättighet, om det utövas på ett säkert och för alla medverkande tryggt sätt – något som är grundläggande för alla former av sexuella praktiker som inbegriper flera parter.

Tags: ,
Publicerad den 5 september, 2013 av Frida Stjernholm
Inga kommentarer
Frida Stjernholm är Add Genders expert på inkluderande kommunikation och sexualitet. Kundkretsen består bland annat av flera statliga myndigheter och reklam- och kommunikationsbyråer. På bloggen skriver hon främst om sexualitet, strategisk kommunikation och inkludering. Hon har en filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och en master i genusvetenskap.

Kommentera

© 2024 Jämställdhetsexperten