Förebilden: Ann Dolling SLU

Hej, vad heter du och vad jobbar du med?

Ann Dolling. Jag är universitetslektor på institutionen för skogens ekologi och skötsel och har fram tills nyligen varit vice dekan och ansvarig för utbildningen på fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Varför tror du att du har blivit utvald till förebild av Jämställdhetsexperten.se?

För att jag har varit med och implementerat genus och jämställdhet i våra utbildningar och drivit jämställdhetsarbetet vid den mansdominerade fakulteten.

På vilket sätt skulle du säga att du är en förebild inom jämställdhet?

Jag jobbar för att våra utbildningar och vår arbetsplats ska vara jämställda miljöer där både kvinnor och män har lika värde. Om detta gör mig till en förebild vet jag inte. I så fall är vi många förebilder påfakulteten, både studenter, lärare och annan personal.

Hur kommer det sig att du engagerade dig i detta?

Vi började med att försöka rekrytera fler kvinnor till våra mansdominerade utbildningar men insåg efter ett tag att det är ”ojust” att locka fler kvinnor til en tämligen ojämställd miljö. Hur lyckliga blir de kvinnliga studenterna när de upptäcker att de inte har samma förutsättningar som sina manliga studiekamrater? Det var uppenbart att vi behövde arbeta med att göra jäg- och skogsmästarprogrammen till jämställda utbildningar. Då gick det inte att bara arbeta med själva utbildningen, utan då behövde vi arbeta för en jämställd och genusintegrerad fakultet där lärare, forskare och ledning har kunskap om genus och jämtälldhet.

Kan du ge några exempel på vilka resultat ni har sett?

Numera finns det ett flertal jämställdhets- och genusinslag inlagda i den ordinarie utbildningen på skogs- och jägmästarprogrammen. Fakultetens lärare erbjuds årligen att delta i ett kompetensutvecklingsseminarium om genus- och jämställdhet. En seminarieserie om ledningsstyrt förändringsarbete för jämställdhet har genomförts med fakultetens ledning. Det har gjorts en genomlysning av studentkårernas förståelse för genusintegrering och jämställdhetsarbete. En vetenskaplig studie om genus och skogsbruk i högre utbildning har genomförts och ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift för att sedan användas i utbildningen. Arbete med en föräldrapolicy för studenter, doktorander och anställda har initierats. Jämställdhetsarbetet är långsiktigt och det är svårt att få fram mätbara resultat och se större förändringar på så här kort tid. Men vi följer upp resultatet av samtliga satsningar och kommer på lite längre sikt förhoppningsvis att kunna visa upp konkreta resultat.

Vad fick du för reaktion när du berättade om din idé?

Alla har tyckt att det är viktigt med jämställdhet. Men när vi har ifrågasatt normer och rubbat invanda mönster så har det skapat en del osäkerhet. När det kommer till handling är det inte alla som har prioriterat jämställhetsfrågan. Så bitvis har det varit en trög process. Då gäller det att stå på sig och att jobba vidare.

Vad betyder jämställdhet för dig?

Jämställdhet för mig betyder att alla har samma rättigheter och möjligheter, oavsett kön. En jämställd miljö är en kreativ miljö som attraherar alla. Det handlar alltså om att kvinnor ska ha samma inflytande och makt som män, att alla lyssnar lika mycket på män och kvinnor och ger både kvinnor och män lika mycket utrymme.

Har du några råd till andra som har idéer på jämställdhetsförbättringar?

Satsa på jämställdhetsförbättringar och låt droppen urholka stenen! Ge inte upp! Det tar tid när en person, en organisation eller ett helt samhälle ska tänka om. Varje liten jämställhetsförbättring är ett steg åt rätt håll.

 

Här kan du läsa mer om SLU:s jämställdhetsarbete och vill du kontakta Ann kan du maila henne på ann.dolling@slu.se eller ringa henne på: 070-699 74 52

 

Tags: , , , , ,
Publicerad den 20 maj, 2013 av Förebilden
Inga kommentarer
Då och då presenterar vi en förebild här på Jämställdhetsexperten. Vi har som mål att lyfta fram vardagshjältar inom jämställdhets- och mångfaldsarbete för att inspirera dig i din vardag. Känner du en förebild? Tipsa gärna oss!

Kommentera

© 2023 Jämställdhetsexperten