Förebilden Marianne Nilsson Region Värmland

Hej, vad heter du och vad jobbar du med?

Jag heter Marianne Nilsson och arbetar som genusutvecklare och projektledare för Resurscentrum för jämställd tillväxt på Region Värmland.

Varför tror du att du har blivit utvald till förebild av Jämställdhetsexperten.se?

Eftersom det finns så många kompetenta personer som arbetar med jämställdhet i olika former känner jag mig oerhört hedrad av att bli utvald som förebild! Jag har arbetat med jämställdhetsfrågor under många år inom olika verksamheter, men något som fått positiv uppmärksamhet just nu är redaktionsarbetet med magasinet Livsstil Värmland #3. Det är ett magasin som ges ut av Attraktiva Värmland på Region Värmland en gång om året med syfte att visa upp ett urval av vad Värmland erbjuder den som vill turista här eller funderar på att flytta hit. Redaktionen ville göra ett modernt magasin där jämställdhet och mångfald skulle vara naturligt och alla läsare känna sig tilltalade av och nyfikna på. Därför har jag och Tanja Ekegren från Länsstyrelsen varit en del av redaktionen från första brainstormingsmötet till det färdiga magasinet och gett synpunkter och kommentarer på texter, bilder samt vilka reportage som ska göras. Tanja med specialområde mänskliga rättigheter och mångfald, jag med fokus på jämställdhet och genus. De fotografer och journalister som anlitades för att skriva och fota till Livsstil Värmland fick även en föreläsning om genusmedvetet foto av Genusfotografen, Tomas Gunnarsson. Detta för att det material som sedan lämnades in till redaktionen skulle vara så bra som möjligt. Arbetet med Livsstil Värmland har även lyfts på en konferens av Tillväxtverket som ett gott exempel på genomförda aktiviteter inom Resurscentraprogrammet.

På vilket sätt skulle du säga att du är en förebild inom jämställdhet?

Det borde väl andra svara på egentligen, men vad jag hört är att jag visar stort engagemang och har ett sätt som får människor att förstå vad det handlar om utan att komma med pekpinnar.

Hur kommer det sig att du engagerade dig i detta?

I mina arbetsuppgifter ingår att ge stöd till en del av de verksamheter och projekt som Region Värmland finansierar. Därför har jag kunna engagera mig i Attraktiva Värmland som ger ut Livsstil Värmland.

Kan du ge några exempel på vilka resultat ni har sett?

För att kunna flytta fram positioner inom jämställdhetsområdet krävs kunskap. Vi har satsat på att bygga kunskap genom kompetensutveckling av personal och genom att ta fram en genusanalys, statistik med mera av läget i Värmland. Med kunskap kommer insikt och med det en vilja att gå till handling. På Region Värmland har vi de senaste åren höjt kunskapsnivån i alla delar av organisationen samtidigt som Resurscentrum varit ett stöd för en del av de projekt som Region Värmland finansierar. Resultat av kunskapshöjningen är bland annat att jämställdhetsperspektivet nu framtäder tydligt i strategier och dokument, i den kommande regionala utvecklingsstrategien som påverkar hela Värmland de närmsta åren och i magasinet Livsstil Värmland.

Vad fick du för reaktion när du berättade om din idé?

Jag blev inbjuden av redaktionen som själva hade sett ett behov och de har lyssnat med öppna öron på mina förslag till ändring.

Vad betyder jämställdhet för dig?

Jämställdhet för mig betyder frihet från stereotypa föreställningar om kön och de begränsningar det ger oss i vardagen, i arbetet, med familj och vänner samt i övriga delar av samhället. Att män och kvinnor får likvärdiga möjligheter och lika stor makt både som grupp och i sitt eget liv.

Har du några råd till andra som har idéer på jämställdhetsförbättringar?

Leta rätt på fler personer som vill förbättra och förändra! Ensam är sällan stark! Egenskaper som är bra att ha är envishet, humor och en teflonskyddshinna för de gånger idéerna möter på motstånd!

Berätta om någon konkret idé som du har lagt fram och genomfört inom området?

Exempel på ändringar i Livsstilsmagasinet:
I en text om musikgruppen Vidar berättas det om deras framgång och att de bland annat spelat för Paul Simon på efterfesten vid utdelningen av Polarpriset 2012. En mening innan min genomgång av texten löd: ”Karlstadtjejerna ler åt minnet.” Det här är ett reportage om tre musiker, inte ett reportage om tre tjejer. Den nya meningen blev då : ”Karlstadmusikerna ler åt minnet.” Det är lätt att vi pratar om tjejband, klappar lite på huvudet och förminskar dem till tjejer i stället för yrkesutövande musiker.

Magasinet hittar du här. Vill du snacka med Marianne Nilsson så når du henne på telefon på 054 701 1054, eller så mailar du henne på: marianne.nilsson@regionvarmland.se

Tags: , , , , , , ,
Publicerad den 6 maj, 2013 av Förebilden
Inga kommentarer
Då och då presenterar vi en förebild här på Jämställdhetsexperten. Vi har som mål att lyfta fram vardagshjältar inom jämställdhets- och mångfaldsarbete för att inspirera dig i din vardag. Känner du en förebild? Tipsa gärna oss!

Kommentera

© 2023 Jämställdhetsexperten