Förstärk drivstressen nu!

Previa har gjort en ny undersökning som visar att den långvariga stressen är ett mycket stort arbetsmiljöproblem. 4 av 10 svarar att tiden inte räcker till för deras arbetsuppgifter och endast 6 % upplever att de aldrig måste jaga tiden på jobbet. 38 % känner av stressymptom i relation till arbetet och som tidigare utbränd så vet jag själv att när man väl känner av stressymptom – då har man redan gått för långt. Då är du inne i riskzonen, den som vi tydligt beskriver i min och Sanna Lilies bok Brinntid - om utbrändhet och ojämställdhet.

Stress är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar, och av de som är i åldern 36-50 upplever kvinnor ett större stresspåslag än män. Så det är i högsta grad en jämställdhetsfråga. Dels för att kvinnors upplevelse av stress är högre, prestationsprinsessor och duktiga flickor diskuteras det livligt om, men också för att vi i vår bok lägger fram att män också blir stressade men att de ofta saknar utrymme och språk för otillräcklighet. Har du någonsin hört ordet ”prestationsprins” till exempel?

I vår bok ger vi många tips till individen för att undvika den berömda väggen, men också för att sluta vara rädd för den. Rädsla skapar stress så där hamnar man lätt i en ond cirkel när man upptäcker stressymptom och då börjar bli orolig för sin egen hälsa. Och framförallt så börjar ju andra bli oroliga då också… ”Du kanske inte borde ta på dig så mycket.” Vem får inte stresspåslag av den meningen?

Nu efter boken så är min mission att inspirera ledare och chefer i arbetet med sig själva och med organisationen i att minska den skadliga stressen. Ja precis, all stress är inte skadlig, utan stress är en av våra viktigaste drivkrafter. Men det går att välja vilken sorters stress som är välkommen i teamet och vilken stress som är portad, men då behöver man som ledare mer kompetens om vad stress och utbrändhet faktiskt är (ironiskt nog när jag skriver detta så säger mitt rättningsprogram att ordet utbrändhet inte finns i ordlistan). Så kontakta gärna mig om du upplever att detta är något som berör dig. Så gör vi gemensam sak i att ta bort den bromsande stressen och förstärka drivkraften! Tillsammans blir vi helt enkelt mer kompetenta i att hantera vår egen och andras brinntid.

Den 25:e oktober kommer jag också att tala på Chefstidningens frukostseminarium i Stockholm. Välkommen!

Tags: , ,
Publicerad den 27 september, 2012 av Pernilla Alexandersson
Inga kommentarer
Pernilla Alexandersson
VD och grundare
Pernilla har nära femton års erfarenhet inom jämställdhetsfrågan. Hon är diplomerad affärsinriktad projektledare via IHM Business School och har fil. kand i genusvetenskap. Pernilla är VD på Add Gender och expert på strategiskt jämställdhetsarbete. Detta innebär att hon stöttar företag i vilka val de bör göra i relation till sin affärsidé och jämställdhetsfrågan.

Kommentera

© 2024 Jämställdhetsexperten