Förebilden: Daniel Fellenius Sydved

Hej, vad heter du och vad jobbar du med?

Daniel Fellenius – Sydved AB – Informationschef

Varför tror du att du har blivit utvald till förebild av Jämställdhetsexperten.se?

Möjligen för att vi har varit tydliga i vår kommunikationsstrategi gentemot privata skogsägare, där vi uttalat inte vill differentiera kommunikation utifrån manligt och/eller kvinnligt skogsägarprespektiv.

På vilket sätt skulle du säga att du är en förebild inom jämställdhet?

Klart förmätet att kalla mig förebild. Däremot har jag en fast övertygelse att debatten och frågeställningar har lätt att fastna i frågorna manligt och kvinnligt, istället för att se dem ur ett mänskligt utvecklingsperspektiv där vi istället identifierar oss baserat på intressen, kulturer med mera före kön.

Hur kommer det sig att du engagerade dig i detta?

Som ansvarig för Sydveds kommunikation gentemot målgruppen privata skogsägare känns det viktigt.

 Kan du ge några exempel på vilka resultat ni har sett?

Vi har fokuserat kommunikationen utifrån vad man vill med sin skog baserat på olika skogsvärden; ekonomi, rekreation, tradition, natur/kultur. Vi segmenterar målgruppen skogsägare utifrån tänkbara gemensamma intressen; jakt,affärer, lantbrukare, livsstilare etc.

Genomslaget för kommunikationen har varit mycket bra.

Vad fick du för reaktion när du berättade om din idé?

Generellt sett positivt. Men då jag personligen har svårt att tro på kvinnliga skogsägarnätverk som baserar sin verksamhet på att innefatta just enbart kvinnor utifrån någon slags svaghetsposition typ ”kvinnor-kan också”, så har väl inte alla sett det positivt att vi inte valt att urskilja satsningar specifikt på kvinnor.

Vad betyder jämställdhet för dig?

Jag tror på människan och dess olikheter och mångfald före könsskillnaderna.
Tror också att debatten ska drivas utifrån vår mångfald av olika och gemensamma intressen, kulturer, erfarenheter före ett starkt könsdifferentierat fokus på att kvinnor också kan. Det är ju redan självklart!

 

Vill du kontakta Daniel Fellenius på Sydved AB så finns han på daniel.fellenius@sydved.se eller ring upp honom på 070-5381786.

 

Tags: , , ,
Publicerad den 19 april, 2013 av Förebilden
Inga kommentarer
Då och då presenterar vi en förebild här på Jämställdhetsexperten. Vi har som mål att lyfta fram vardagshjältar inom jämställdhets- och mångfaldsarbete för att inspirera dig i din vardag. Känner du en förebild? Tipsa gärna oss!

Kommentera

© 2023 Jämställdhetsexperten