Genialisk ögonöppnare

Här kan ni se den mest genialiska presentationen av en uppsats jag har sett: Att skapa ett problem och sälja en lösning, av Therese Thomasdotter och Johanna Rosberg på Malmö Högskola. Det här handlar deras uppsats om:

”Konstruktionen av femininitet i modemagasinet ELLE – En kombinerad diskurs- och bildanalys.

Studiens syfte är att undersöka och belysa de normer kring femininitet som modemagasinet ELLE förmedlar genom text och bild. Genom kritisk diskursanalys av text och semiotisk bildanalys av annonser ämnar vi belysa hur tidningen konstruerar kön ur ett genusperspektiv. Vi har använt oss av tre metoder för att studera detta, kvantitativ innehållsanalys, kritisk diskursanalys och semiotisk bildanalys.”

Titta på bilderna, läs uppsatsen. Bli klokare!

Tags: , , ,
Publicerad den 2 juni, 2013 av Pernilla Alexandersson
Inga kommentarer
Pernilla Alexandersson
VD och grundare
Pernilla har nära femton års erfarenhet inom jämställdhetsfrågan. Hon är diplomerad affärsinriktad projektledare via IHM Business School och har fil. kand i genusvetenskap. Pernilla är VD på Add Gender och expert på strategiskt jämställdhetsarbete. Detta innebär att hon stöttar företag i vilka val de bör göra i relation till sin affärsidé och jämställdhetsfrågan.

Kommentera

© 2023 Jämställdhetsexperten