Några tankar inför internationella kvinnodagen: #askhermore

Vad har du för klänning ikväll?

Det är en av de vanligaste frågorna till skådespelerskor på Oscarsgalan. Något som börjar kritiseras av flera av dem – bland annat Reese Witherspoon och Patricia Arquette. De har båda öppet gett sitt stöd till kampanjen #askhermore som syftar till att uppmärksamma att skådespelerskor i högre omfattning än sina manliga kollegor tillfrågas kring sitt utseende snarare än sin yrkesutövning.

Att kvinnor i maktposition på detta sätt reagerar på ojämlikt bemötande är en viktig markering. Det kan förhoppningsvis leda till en kedjereaktion där fler börjar uppmärksamma hur vi ständigt bemöts efter vår könstillhörighet snarare än vår kompetens.

Att kvinnor och män samt personer med icke-binär könstillhörighet bemöts olika i intervjusituationer är nämligen något vi ser i medier varje dag – inte enbart på Oscarsgalan. Kvinnor får oftare frågor som rör utseende, hem och familjeliv. Män tillfrågas om yrkes- och resultatinriktade områden. Personer med icke-binär könstillhörighet tillfrågas -om de alls finns representerade – i stor utsträckning om just sin transidentitet.

Vi på Add Gender arbetar kontinuerligt för att höja kompetensen när det gäller jämlik kommunikation, bland annat hos kommunikatörer och journalister över hela landet. Vi tar ett helhetsgrepp om kommunikationen och uppmärksammar såväl den visuella som den skriftliga och muntliga kommunikationen – för en jämlik och inkluderande kommunikation i alla lägen, internt och externt.

Om er organisation vill kvalitetssäkra kommunikationen ur ett jämställdhetsperspektiv, till exempel i enlighet med syftet i #askhermore-kampanjen, så finns vi här och hjälper er med bland annat kartläggning, rådgivning och utbildning.

Tillsammans kan vi göra så att människor bemöts utefter kompetens istället för utifrån könstillhörighet. Det är dags nu. Fråga oss mer.

Tags: , ,
Publicerad den 7 mars, 2015 av Frida Stjernholm
Inga kommentarer
Frida Stjernholm är Add Genders expert på inkluderande kommunikation och sexualitet. Kundkretsen består bland annat av flera statliga myndigheter och reklam- och kommunikationsbyråer. På bloggen skriver hon främst om sexualitet, strategisk kommunikation och inkludering. Hon har en filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och en master i genusvetenskap.

Kommentera

© 2024 Jämställdhetsexperten