Uppfinn inte hjulet igen

Det var bara en tidsfråga innan svensk maskulinitetsforskning skulle ge sig till känna med anledning av regeringens tillsättning av en jämställdhetsutredning med fokus på män. I en debattartikel på SvD:s hemsida talar de om för PM Nilsson att de existerar och har gjort så under lång tid. Och direkt positionerar de sig i dagens debatter om män och jämställdhet:

En av de utmaningar vi maskulinitetsforskare återkommer till är hur vi kan förstå enskilda mäns erfarenheter av maktlöshet samtidigt som vi behåller fokus på de samhälleliga strukturer där män som grupp privilegieras på bekostnad av kvinnor. På samma sätt som kvinnor inte ensidigt kan förstås som offer och maktlösa kan inte heller män förstås som enbart offer.

I mitt tidigare inlägg, som handlade om den nya jämställdhetsutredningen, undrade jag om upplevelsen att det nu är männen som är diskriminerade, egentligen hänförde sig till att det manliga utrymmet inte längre är så stort som man är van vid. I debattartikeln får vi ett svar på om den svenske mannen av idag är diskriminerad.

På senare tid har röster höjts i samhällsdebatten som menar att den svenska jämställdhetspolitiken osynliggjort och i vissa fall till och med missgynnat män. Inom den existerande forskningen finns dock inget som tyder på detta.

Det är definitivt spännande tider vi lever i!

Tags: , , ,
Publicerad den 2 oktober, 2012 av Frederick Lidman
4 kommentarer
Genuskonsult och samarbetspartner till Add Gender med inriktning på maskuliniteter. Tittar på normer, värderingar, attityder och förväntningar på manlighet. "Ska vi nå framgång inom jämställdhet är detta en fråga för båda könen."

4 svar

 1. Emma I skriver:

  Jag knåpade ihop ett videosvar på Youtube i stället: 

  
”Feminister i Sverige förstör unga pojkars självbild, målsättning & framtid!”

  https://www.youtube.com/watch?v=TWxUG6WqIPI

  Mvh
  / Emma med söner och dotter

 2. Joel Bergqvist skriver:

  Om den existerande forskningen inte tyder på att någon diskriminering mot män finns måste ni missat att läsa några lagtexter.

 3. Olof Andersson skriver:

  ”We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”

  - Albert Einstein

  Det är klart att genusvetare inte ser eller erkänner problemen när dom faller utanför eller är orsakade av det egna tankeparadigmet. Det enda man verkar intresserade av i sina ”studier” är att ”kritisera” och ”problematisera” män och manlighet. En sådan ansats har inte särskilt mycket med verklig jämställdhet att göra, utan är ett uttryck för den ideologiska misogynin inbyggd i tankeparadigmet.

  Det är ungefär som att sätta ett gäng amerikanska kreationister till att bestämma över biologiundervisningen, och sedan anse att den skulle vara balanserad. Kreationisterna skulle säkert anse det, men för utomstående vore problemen uppenbara. Kreationisterna skulle antagligen se kritiken som ett uttryck för satanism eller religionsfientlighet, på samma sätt som kritiken emot genusvetenskapen precis som i blog-posten brukar tolkas som att män reagerar på att deras privilegier minskar.

  I genusglasögon verkar allt se rosa ut; Genom att se världen ur ett enda perspektiv så missar man den enorma komplexiteten. Det är hämmande snarare än upplysande.

  Det är så genusvetare framstår i mångas ögon tror jag. Genom er ensidighet så bidrar ni till ojämställdhet snarare än att skapa jämställdhet.

 4. Tack för alla kommentarer, det är så härligt att ni engagerar er i jämställdhetsfrågan.

  Om man ser diskriminering ur ett juridiskt perspektiv så handlar det om att en arbetsgivare eller utbildningsaktör diskriminerar män enbart på grund av att de är män. Självklart finns denna diskriminering.

  Jag tror personligen att ni talar på lite olika nivåer – så ser det ut utifrån när jag läser de olika blogginläggen och sedan kommentarerna. Men det får Frederick själv lägga sig i när han får möjlighet. Jag är bara glad att diskussionen förs. Välkomna till vår blogg!

Kommentera

© 2023 Jämställdhetsexperten