Regeringen ska rota i männens fickor

Regeringen tillsätter i dag en utredning om jämställdhet, denna gång med fokus på män. PM Nilsson, tidigare ledarskribent och grundare av debattsajten Newsmill, ska leda utredningen.

Ett välkommet tillskott i jämställdhetsarbetet, tycker jag. Och PM Nilsson använder sig av en bra formulering angående ojämställdheten som drabbar män:

”Det finns ’fickor’ där ojämställdheten drabbar män på samma sätt som kvinnor har vittnat om. Vi vill veta var det finns och vad det beror på.”

PM Nilsson nämner i det länkade inslaget att det blir vanligare och vanligare att män berättar om att de drabbas av ojämställdhet. Ett sådant område menar han är skolan.

”Pojkarnas resultat är sedan lång tid mycket sämre. I de fina gymnasierna i de stora städerna är flickorna 80-90 procent. Det är ett område som man vet väldigt lite om. Man vet ATT det är så men
inte varför.”

Zanyar Adami menar att det inte bara är fickor utan att det är ett generellt problem. Är det ett generellt problem? Är män alltså generellt mer diskriminerade än kvinnor?

Både Adami och Nilsson tar upp att det kan finnas sexistiska attityder inte bara från män, utan även från kvinnor, som lägger farthinder i vägen mot en jämställd framtid.

Kan inte låta bli att fundera på flickors talutrymme i klassrummet.

I andra studier har det visat sig att när man upplever att talutrymmet är jämnt fördelat så är det ändå till pojkars fördel. Kan det vara så att svenska män känner sig diskriminerade därför att utrymmet inte längre är så stort som man är van vid? Vad tror du?

I vilket fall så tycker jag att det ska bli spännande att följa utredning och se vad de kommer fram till!

Tags: , , , ,
Publicerad den 28 september, 2012 av Frederick Lidman
6 kommentarer
Genuskonsult och samarbetspartner till Add Gender med inriktning på maskuliniteter. Tittar på normer, värderingar, attityder och förväntningar på manlighet. "Ska vi nå framgång inom jämställdhet är detta en fråga för båda könen."

6 svar

 1. Det vore ju intressantast om man tittade på jämställdhet utan att fokusera på män eller kvinnor. Visst är det så att skolresultat för pojkar är sämre men om det sedan visar sig att de tjänar mer är frågan om det spelar så stor roll. Visst att tjäna mycket är inte allt, utan kunskap är viktigt men tydligen så betyder ju den kunskapen inte allt.

  • Frederick Lidman Frederick Lidman skriver:

   Hej Helen!
   Ja, det vore ju intressant om man kunde titta på jämställdhet utan att titta på kvinnor och män. Tyvärr är vi inte riktigt där än. Det finns andra sätt och metoder att titta på jämställdhet – exempelvis genom ett intersektionellt perspektiv – men de har alltid utgångspunkt i kön.

   Redan Mary Wollstonecraft (1759-1797) konstaterade att det fanns en inbyggd paradox i att visa på ojämställdheten mellan kvinnor och män. För samtidigt som man visade på att det fanns en ojämställdhet mellan könen, riskerade man samtidigt att cementera samma ojämställdhet.

   Men för att kunna förändra måste vi veta utgångsläget, annars är det svårt att veta när man har gjort framsteg i sitt förändringsarbete.

 2. [...] mitt tidigare inlägg, som handlade om den nya jämställdhetsutredningen, undrade jag om upplevelsen att det nu är [...]

 3. Calle skriver:

  Det där med talutrymme är intressant. Gäller inte bara i skolan. Har märkt att även på möten med stor majoritet kvinnor så är det männen som pratar. Kvinnorna sitter ofta tysta och vågar inte delta i debatten. Lösningen kan dock inte vara att diskriminera män genom att sätta munkavle på dem. Individen har eget ansvar att ta plats, om man så önskar.

  • agbloggadmin skriver:

   Det finns strategier för att jämna ut talutrymmet utan att ”sätta munkavle” på männen. Det kan handla om talarrundor där alla får säga någonting eller bikupor där man diskuterar två och två för att sedan låta någon presentera i helgrupp vad man pratat om, då får även de blygas röst plats i rummet. Om fler åsikter kommer fram så blir diskussionerna mer intressanta och det kan ju aldrig vara fel?

 4. Calle skriver:

  Absolut. Jag håller med om att även blyga personers åsikter, oavsett kön, borde komma fram. Jag skulle dock påstå att undersökningar av pojkars taltid är missvisande. Det är säkert så att det är vissa enskilda manliga individer som tar mycket plats och att det finns många pojkar som inte får taltid. Att då ha ett genusperspektiv och gynna flickors taltid leder fel, då det kommer att drabba de pojkar som inte kommer till tals. Det enda som gäller är att läraren har ett indvidperspektiv och ser till att alla, oavsett kön, har lika förutsättningar. Och kom ihåg alla har inte samma behov av att prata och att även det måste respekteras.

Kommentera

© 2020 Jämställdhetsexperten