Författararkiv Nakima Ackerhans Schreiber, Author at Jämställdhetsexperten

Samspelskalendern – att störa och beröra

Tjejer och killar är ungefär lika nöjda med sin fritid, men det är vanligare att tjejer avstår från att besöka en fritidsaktivitet på grund av rädsla för att bli dåligt bemötta enligt Ungdomsstyrelsens rapport från 2014. Många ungdomar uttryckte också att personalen är en av de viktigaste anledningarna till att de vill delta i olika fritidsaktiviteter. För att kunna bemöta alla olika ungdomar på ett bra sätt är det därför viktigt att våga granska sig själv och sina normer och fördomar.

Hösten 2014 gjorde Järfälla kommun en stor satsning för att öka kunskapen och kompetensen kring jämställdhet och inkludering hos medarbetarna inom hela sin fritidsverksamhet.  Stor vikt lades vid att inkludera alla fritidsgårdar i kommunen och även ledningen. Add Gender anlitades för att utveckla ett metodmaterial med syfte att öka personalens möjlighet att metodiskt arbeta med inkludering och jämställdhet på kommunens alla fritidsgårdar. I arbetet med Samspelskalendern, utryckte personalen att ”de äntligen kunde gå från snack till verkstad”.

Samspelskalendern finns till för att störa och beröra och har visat hur ett genusperspektiv kan påverka gamla vanor och föreställningar som ofta utgår från tanken om att ”här känner sig alla välkomna så vi gör bara som vi brukar”.  Samspelskalendern är uppdelad för att skapa en balans mellan att prata och att agera. Detta gör det till ett flexibelt verktyg som kan anpassas efter verksamhetens egna behov och hur personalen vill lägga upp jämställdhetsarbetet. Samspelskalendern innehåller kompetensutveckling, övningar och konkreta mål för varje månad för att få arbetet integrerat i verksamheten. Varje månad inleds med en illustration som beskriver en situation som har inträffat eller kan uppstå inom ungdomsverksamheter. Illustrationen är till för att lättare kunna öppna upp för diskussion mellan medarbetarna och kan även fungera som diskussionsunderlag tillsammans med ungdomarna.

Ett konkret exempel, taget ur Samspelskalendern, är vikten av att reflektera vilka grupper som tilltalas av verksamhetens olika aktiviteter. När till exempel tävling används som metod är det ofta viktigt att det krävs olika kompetenser och speciellt viktigt att inte låta snabbhet och styrka dominera. Att istället betona vikten av exempelvis samarbete, noggrannhet, kvalitet eller estetik öppnar för att andra kvaliteter också värderas.

Ett annat handlar om tilltal och hur vi ställer frågor…

Med Järfälla fritidsgårdspersonals feedback i åtanke har vi på Add Gender nu utvecklat en andra version av Samspelskalendern, med syfte att sprida erfarenheter och slutsatser till en bredare målgrupp. Resultatet blev en kalender som är anpassad till att stötta alla som arbetar med unga, oavsett verksamhet.

Lärare, fritidsledare och andra vuxna som arbetar med ungdomar har en viktig roll i att påverka och ställa krav. Serierna och friheten i arbetsmomenten gör att det går att anpassa arbete och att det därmed blir effektivare och mer lustfyllt!

 

Är du intresserad av att veta mer, klicka här!

Samspelskalendern köper du enkelt genom att skicka ett mail till: Nakima.ackerhans.schreiber@addgender.se

Publicerad den 29 september, 2015 av Nakima Ackerhans Schreiber
Inga kommentarer
© 2024 Jämställdhetsexperten