Alla har rätt till frack!?

”Könsidentitet eller könsuttryck” blev en ny diskrimineringsgrund år 2009. Ikväll på Nobelfesten tar Sverige och jämlikheten ett kliv framåt då en kvinna som är marsalk för första gången fått tillstånd att bära frack.

Läs mer på Expressen här om fracken på Nobelfesten.

Det som är lite komiskt är att när jag tittar så inleds klippet med en reklamsnutt: ”Alla kvinnor har rätt till ideal hud.” Konstaterar en smekande kvinnoröst i reklamen. Två världar som möts? En glimt av framtiden med en gammeldags inledning? Nästa gång jag tittar är det en annan reklamsnutt… Ibland spelar ödet en ett spratt.

Frackbäraren funderar också kring om det skulle ha godkänts om en man hade velat bära klänning? Nej tror hon. Det är ju det där med statustrappan igen. Uppåt är okej? Eller vad tycker du?

Från DO:s hemsida

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Könsidentitet eller könsuttryck

I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella.

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppenkönsidentitet eller könsuttryck. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara transpersoner. Med könsidentitet eller könsuttryck menar Diskrimineringsombudsmannen en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön.

Tags: , ,
Publicerad den 10 december, 2012 av Pernilla Alexandersson
3 kommentarer
Pernilla Alexandersson
VD och grundare
Pernilla har nära femton års erfarenhet inom jämställdhetsfrågan. Hon är diplomerad affärsinriktad projektledare via IHM Business School och har fil. kand i genusvetenskap. Pernilla är VD på Add Gender och expert på strategiskt jämställdhetsarbete. Detta innebär att hon stöttar företag i vilka val de bör göra i relation till sin affärsidé och jämställdhetsfrågan.

3 svar

  1. Alltså, ju mer jag tänker på detta desto mer upprörd blir jag. I flera olika dimensioner. Varför har inte alla rätt till klänning också? Vilka män vill härmed gå på Nobelfesten i klänning, täck upp en kommentar!

  2. *räck – eller ja täck upp sidan med en kommentar. :)

  3. Andreas skriver:

    Frågan är ju också varför bara tillåta en typ av frack eller bara ha en typ av högtidsdräkt?

    Sen kan man ju fråga sig varför det inte finns högtidsdräkter för kvinnor.

    Oavsett dags att släppa en del på traditionerna.

Kommentera

© 2021 Jämställdhetsexperten