Är sex en mänsklig rättighet?

Är sex en mänsklig rättighet? Jag fick denna fråga av en man häromdagen. Och jag insåg att det finns nog inget enkelt svar. Det går inte att svara varken ja eller nej – sammanhanget måste alltid beaktas.

Mannen passade på att redogöra för sin åsikt: ja, sex (läs: samlag) är en mänsklig rättighet. Det är ett behov jämförbart med mat – människor behöver sex för att inte bli ensamma, galna psykopater. Jag finner dock detta påstående problematiskt. Jag ska förklara varför.

Sexualitet är något oerhört grundläggande hos varje individ. Alla förhåller vi oss till sexualitet på ett eller annat sätt – oavsett om vi är asexuella eller känner sexuell drift av olika slag. WHO definierar sexualitet på följande sätt:

Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter.

Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra.

Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.

Med tanke på denna definition av sexualitet – att den är ett grundbehov – kan det från början verka vara ett väldigt oskyldigt, och kanske till och med rimligt, påstående att sexuellt umgänge borde vara en mänsklig rättighet. Men vad kan bli resultatet av detta sätt att se på sex?

Att mena att jag har rätt till samlag är att samtidigt inkräkta på andra individers sexuella rättigheter. Om jag menar mig ha rätt till samlag innebär det att någon annan måste stå till mitt förfogande – vare sig individen vill det eller inte. I Sverige var det lagligt att tvinga sig till sex inom äktenskapet fram till år 1965. I många länder är det inom äktenskapet fortfarande lagligt att tvinga sin partner till sex. Denna lag grundar sig på tanken att gifta personer har rätt till samlag med sin partner, att de ingått ett särskilt förbund som berättigar detta. Ett av resultaten av detta sätt att förhålla sig till sex är att våld och sexuella övergrepp är som vanligast just i hemmet – i den privata sfären. Hemmet är – för kvinnor – den farligaste platsen att vara på. För det har i statistik visat sig att det ofta är män som tar sig denna rätt och på det sättet utövar makt gentemot kvinnliga partners.

Men en intressant fråga uppstår då: är det aldrig en mänsklig rättighet att ha samlag? Jag skulle vilja påstå att det är det. Om alla delaktiga parter är villiga borde det vara en mänsklig rättighet att kunna ha samlag med varandra. Detta är dock inte alltid fallet. I många länder är det förbjudet att ha sex med partners av samma kön – trots alla delaktiga parters gemensamma vilja. I en del religioner utesluts individer som har sex utanför äktenskapet och får inte längre tillhöra familjen eller träffa sina vänner. Kvinnor stenas till döds i vissa länder av samma orsak.

Sexuella rättigheter är komplext. Och aspekterna blandas lätt ihop och blir dogmatiska uttryck åt ena eller andra hållet och riskerar att leda till kränkande handlingar och övergrepp.

Sexualitet är något fint, grundläggande och härligt. Att utforska sin egen sexualitet är något varje människa borde ha rätt till – utan skambeläggande, som sker i exempelvis många religioner och utan att förbjudas genom kränkande lagar.

Men sexualitet är inte synonymt med samlag, och bör inte blandas ihop. Sexualitet är så mycket mer – precis som WHO:s definition visar. Lär känna din egen sexualitet och njut av de drifter du har  – men gör det utan att kränka andra samtidigt. Det är din mänskliga rättighet.

Hur svårt är det? Egentligen?

 

Tags:
Publicerad den 23 augusti, 2013 av Frida Stjernholm
4 kommentarer
Frida Stjernholm är Add Genders expert på inkluderande kommunikation och sexualitet. Kundkretsen består bland annat av flera statliga myndigheter och reklam- och kommunikationsbyråer. På bloggen skriver hon främst om sexualitet, strategisk kommunikation och inkludering. Hon har en filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och en master i genusvetenskap.

4 svar

 1. Alex skriver:

  Hej Frida!

  Tack för en bra och intressant artikel. Håller med dig om i princip allt, men har en fråga:

  Om sex är en mänsklig rättighet givet den självklara premissen att samtliga parter är villiga, hur ska man se på prostitution? Dvs. om vi förutsätter att det finns kvinnor och män som mot betalning är villiga att ha sex, samtidigt som det finns människor som är beredda att betala för sexuella tjänster, legitimerar det här prostitution utifrån det faktum att det finns – om än utifrån två helt skilda anledningar – ömsesidigt samtycke?

  Obs! Förstår mycket väl att man kan diskutera frivilligheten i att prostituera sig, men jag utgår teoretisk sätt ifrån det faktum att det ändå finns de som gör det frivilligt.

  • Frida Stjernholm skriver:

   Hej Alex!
   Tack för din intressanta fråga! Vad gäller prostitution finns det två aspekter, som jag ser det: dels juridiska, dels yrkesmässiga. Dessa blandas dock ofta ihop med moraliska aspekter kring sexualitet. Vad gäller det juridiska så gäller sexköpslagen i Sverige vilket gör det lagligt att sälja sex men inte att köpa sex. Effektiviteten i denna lag kan givetvis diskuteras utifrån flera olika perspektiv.

   Yrkesmässigt är prostitution i dagens läge ett yrke som innebär stora risker för våld, utnyttjande och tvång. Jag menar att det borde finnas väl utvecklade fackväsenden för prostituerade, som skyddar och reglerar de som arbetar med detta. Om prostitution skulle vara ett yrke som vilket som helst annat – där du som anställd har rättigheter och regleringar vad gäller arbetstid och arbetsmiljö, skulle dessa yrkesmässiga risker minska. Skulle frivilligheten i prostitution bli tydligare och du aktivt skulle kunna välja detta yrke utan att tvingas in i det av olika orsaker, skulle diskussionen kring prostitution som yrke bli annorlunda tror jag. Det stora problemet med prostitution, som jag ser det, är de många inslagen av just våld, utnyttjande och tvång.

 2. [...] veckan skrev jag ett inlägg om sex och mänskliga rättigheter. Jag skulle här vilja utveckla detta ämne genom att gå in på en komplicerad sexuell aktivitet [...]

 3. Patrik skriver:

  ”Lär känna din egen sexualitet och njut av de drifter du har –din mänskliga rättighet.

  Hur svårt är det? Egentligen?”

  Är inte svårt alls om man är tjej. Då har man hur många villiga som helst att välja och njuta med. För många män ser dock verkligheten helt annorlunda ut. Detta är ett stort problem!

Kommentera

© 2024 Jämställdhetsexperten