Hållbar utveckling inkluderar dig – idag firas Världsmiljödagen (World Environment Day)!

Detta i syfte att uppmärksamma världens miljöproblem. Världsmiljödagen är en av FN:s temadagar och föddes efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Varje år har dagen ett särskilt tema och ett land brukar stå värd för firandet. I år är Brasilien värd på temat Green Economy: Does it include you? I Sverige brukar dagen uppmärksammas av ett flertal organisationer, företag, arbetsplatser och privatpersoner.

Förhoppningsvis kan firandet av Världsmiljödagen fungera som en ögonöppnare för det miljöarbete som måste bedrivas aktivt och kontinuerligt, ofta under termen hållbar utveckling. FN definierar det som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” och konstaterar att utvecklingen har tre samverkande dimensioner; en miljömässig, en ekonomisk och en social dimension. Låter onekligen ganska komplext, eller hur?

Frågans komplexitet återspeglas även i den svenska förvaltningspolitiken, där miljöpolitiken räknas som ett av tolv så kallade horisontella eller tvärsektoriella politikområden. I klarspråk betyder det bland annat att genomförandet av målet genomförs inom ett flertal andra politikområden. Likt utmaningarna inom jämställdhetsarbetet beror miljöarbetets utmaningar på ett flertal olika aspekter och yttrar sig på olika samhälleliga nivåer. Precis som jämställdhetspolitiken bygger också miljöpolitiken på samverkan med andra sektorer och frågor. Jämställdhet och miljö är för övrigt två aspekter beroende av varandra, vilket inte minst syns i själva definitionen av hållbar utveckling.

Komplexa problem fordrar alltså komplexa åtgärdssystem, vilket onekligen är en utmaning styrnings- och resursmässigt. Samtidigt kan vi inte bortse från detta faktum. Precis som med jämställdhet är miljöarbetet något som kan och bör bedrivas på global, makronivå, men också på lokal, mikronivå. Att svenska kommuner, företag och organisationer uppmärksammar Världsmiljödagen kan därför betraktas som ett litet men glädjande steg mot en mer hållbar utveckling. Av detta kan vi också dra slutsatsen att ingen lämnas oberörd. Kampen för en bättre miljö och ökad jämställdhet inkluderar oss alla.

Publicerad den 5 juni, 2012 av Josefine Carnolf
Inga kommentarer
Josefine är Add Genders expert inom bland annat jämställdhetsintegrering. Hon arbetar med med jämställdhets- och mångfalsdsfrågor på Arbetsförmedlingen och i eget företag.

Kommentera

© 2021 Jämställdhetsexperten