Slänger din organisation pengar i sjön?

Jag har nyss avslutat en studie i hur jämställdhetsstrateger inom kommuner arbetar kommunikativt inom respektive organisationer. Det var en studie som gav intressanta resultat på flera plan. Något som redan visats av DO och SCB är att lagstadgad dokumentation ofta brister i organisationer. Men utöver detta visade min studie bland annat på följande:

I samtliga fall saknas en strategisk plan för hur jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska implementeras i organisationen. Det är helt upp till jämställdhetsstrategens egen kompetens att se till att detta blir gjort – något det ofta saknas utbildning för.
Forskning visar att för att ett jämställdhets- och mångfaldsarbete ska bli lyckat måste det ske genom engagemang hos medarbetare på alla nivåer och genom en känsla av delaktighet och inkludering. Dessutom krävs en ledning som är positivt inställd och ger arbetet sitt fulla stöd och även ekonomiska resurser. Här brister tyvärr ofta jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Det finns inte tid och resurser till att säkerställa effektiviteten och kvaliteten på implementering.
Min studie visar att efter att lagstadgade dokument har upprättats – eller helst samtidigt med denna process – behöver resurser också läggas på att engagera medarbetare, bygga upp nätverk i organisationen och göra dessa delaktiga i processen. Om detta inte sker är mycket av de ekonomiska och tidsmässiga resurser som läggs ner på dokumentation utan större verkan.
Jämställdhets- och mångfaldsarbete inom organisationer behöver alltså kompletteras med en strategisk kommunikativ process, för att säkerställa goda effekter. Den kommunikativa aspekten i jämställdhets- och mångfaldsarbete är ett område jag är övertygad om kommer att växa och bli aktuellt ju längre organisationer kommer i processerna kring detta område.
När du i din organisation upprättar dokument för ett jämlikt samhälle – glöm inte att engagera de människor som omfattas av ditt arbete. Du har mycket att vinna på att inkludera alla medarbetare, redan från start.
Tags: , , , , ,
Publicerad den 14 februari, 2013 av Frida Stjernholm
Inga kommentarer
Frida Stjernholm är Add Genders expert på inkluderande kommunikation och sexualitet. Kundkretsen består bland annat av flera statliga myndigheter och reklam- och kommunikationsbyråer. På bloggen skriver hon främst om sexualitet, strategisk kommunikation och inkludering. Hon har en filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och en master i genusvetenskap.

Kommentera

© 2024 Jämställdhetsexperten