Förebilden Marie Nilsson på IBM

Hej, vad heter du och vad jobbar du med?

Jag heter Marie Nilsson och jobbar som Nordic Diversity Leader och Europe LGBT Program Manager på IBM.

Varför tror du att du har blivit utvald till förebild av Jämställdhetsexperten.se?

Jag tror att det är för mitt arbete och min passion för mångfaldsfrågor och jämställdhet. Jag har jobbat som Diversity Leader på IBM i över fyra år nu, och byggt upp flera långtgående processer och program för att möta de utmaningar vi har.

På vilket sätt skulle du säga att du är en förebild inom jämställdhet?

Jag brinner verkligen för alla männsikors lika värde. Alla ska kunna ha samma möjligheter att välja utbildning, bli utvalda till jobb och befordringar till exempel. Jag vill utmana allt förlegat, förutfattade meningar och ”vi har alltid gjort så”-attityder. Inte minst för att den nya generationen som min dotter växer upp i ska ta det som självklart att hon kan välja vilket yrke hon vill. Den generationen har andra förutsättningar än vad jag hade och växer upp med fler kvinnliga förebilder inom det som förut (och ibland fortfarande) är så mansdominerade områden.

Hur kommer det sig att du engagerade dig i detta?

Mångfald genomsyrar hela mitt väsen och har alltid gjort det. Jag hatar orättvisor. Jag är uppfostrad av föräldrar som inte gjorde skillnad på mig och mina bröder – vi kunde bli vad vi ville. Det är ju en sådan värld man vill leva i! Varför vara rädd för det som inte är lite annorlunda? Bli nyfiken istället! Det är ofta detta det handlar om – rädslan för mångfald är rädslan för det okända. När något utmanas och förändras sker nya intressanta lösningar. Nya konstellationer av människor kan komma på helt nya idéer.

Kan du ge några exempel på vilka resultat ni har sett?

Vi har helt klart en ökad medvetenhet för mångfaldsfrågor på företaget. Vi har sett en förbättring i prestationer hos de kvinnor vi tar igenom våra interna ledarskaps- och mentorprogram. Vår externa branding kring mångfald har ökat och bilden av IBM är ett företag som aktivt jobbar med mångfaldsfrågor – ett företag man vill jobba på!

Vad betyder jämställdhet för dig?

Jämställdhet för mig betyder att man ser till kompetens, kunskap, expertis och inte till könet. Att man bedöms för det man presterar och inte vad man heter och hur man ser ut.

Har du några råd till andra som har idéer på jämställdhetsförbättringar?

Engagera er i forum på nätet, LinkedIn, Facebook, läs artiklar, skaffa er kunskap! Diskutera, prata och diskutera. Engagera ledningen!

Berätta om någon konkret idé som du har lagt fram och genomfört inom området?

Jag var med och startade för fyra år sedan IBMs interna ledarskaps- och mentorprogram ”Women in Blue”. Nu har vi rullat ut detta program i de fyra nordiska länderna och även prisats för detta externt (Catalyst).

Tack Marie Nilsson!

Vill du komma i kontakt med Marie  så kan ni maila henne på marie.c.nilsson@se.ibm.com eller följa henne på Twitter under användarnamnet: MariesMoments. Läs mer på hennes LinkedInprofil!

Tags: , ,
Publicerad den 22 april, 2014 av Förebilden
Inga kommentarer
Då och då presenterar vi en förebild här på Jämställdhetsexperten. Vi har som mål att lyfta fram vardagshjältar inom jämställdhets- och mångfaldsarbete för att inspirera dig i din vardag. Känner du en förebild? Tipsa gärna oss!

Kommentera

© 2019 Jämställdhetsexperten