Författararkiv Förebilden, Author at Jämställdhetsexperten

Förebilden Marie Nilsson på IBM

Hej, vad heter du och vad jobbar du med?

Jag heter Marie Nilsson och jobbar som Nordic Diversity Leader och Europe LGBT Program Manager på IBM.

Varför tror du att du har blivit utvald till förebild av Jämställdhetsexperten.se?

Jag tror att det är för mitt arbete och min passion för mångfaldsfrågor och jämställdhet. Jag har jobbat som Diversity Leader på IBM i över fyra år nu, och byggt upp flera långtgående processer och program för att möta de utmaningar vi har.

På vilket sätt skulle du säga att du är en förebild inom jämställdhet?

Jag brinner verkligen för alla männsikors lika värde. Alla ska kunna ha samma möjligheter att välja utbildning, bli utvalda till jobb och befordringar till exempel. Jag vill utmana allt förlegat, förutfattade meningar och ”vi har alltid gjort så”-attityder. Inte minst för att den nya generationen som min dotter växer upp i ska ta det som självklart att hon kan välja vilket yrke hon vill. Den generationen har andra förutsättningar än vad jag hade och växer upp med fler kvinnliga förebilder inom det som förut (och ibland fortfarande) är så mansdominerade områden.

Hur kommer det sig att du engagerade dig i detta?

Mångfald genomsyrar hela mitt väsen och har alltid gjort det. Jag hatar orättvisor. Jag är uppfostrad av föräldrar som inte gjorde skillnad på mig och mina bröder – vi kunde bli vad vi ville. Det är ju en sådan värld man vill leva i! Varför vara rädd för det som inte är lite annorlunda? Bli nyfiken istället! Det är ofta detta det handlar om – rädslan för mångfald är rädslan för det okända. När något utmanas och förändras sker nya intressanta lösningar. Nya konstellationer av människor kan komma på helt nya idéer.

Kan du ge några exempel på vilka resultat ni har sett?

Vi har helt klart en ökad medvetenhet för mångfaldsfrågor på företaget. Vi har sett en förbättring i prestationer hos de kvinnor vi tar igenom våra interna ledarskaps- och mentorprogram. Vår externa branding kring mångfald har ökat och bilden av IBM är ett företag som aktivt jobbar med mångfaldsfrågor – ett företag man vill jobba på!

Vad betyder jämställdhet för dig?

Jämställdhet för mig betyder att man ser till kompetens, kunskap, expertis och inte till könet. Att man bedöms för det man presterar och inte vad man heter och hur man ser ut.

Har du några råd till andra som har idéer på jämställdhetsförbättringar?

Engagera er i forum på nätet, LinkedIn, Facebook, läs artiklar, skaffa er kunskap! Diskutera, prata och diskutera. Engagera ledningen!

Berätta om någon konkret idé som du har lagt fram och genomfört inom området?

Jag var med och startade för fyra år sedan IBMs interna ledarskaps- och mentorprogram ”Women in Blue”. Nu har vi rullat ut detta program i de fyra nordiska länderna och även prisats för detta externt (Catalyst).

Tack Marie Nilsson!

Vill du komma i kontakt med Marie  så kan ni maila henne på marie.c.nilsson@se.ibm.com eller följa henne på Twitter under användarnamnet: MariesMoments. Läs mer på hennes LinkedInprofil!

Publicerad den 22 april, 2014 av Förebilden
Inga kommentarer

Förebilden Azita Shariati på Sodexo

Azita Shariati, Country Manager and Deputy Managing Director, Sodexo AB

 

Varför tror du att du har blivit utvald till förebild för jämställdhet och mångfald?

Vi som arbetar på Sodexo är alla olika och kommer från världens alla hörn. Vår gemensamma värdegrund förenar oss – men det är vår mångfald som berikar företaget och skapar styrkan i vår verksamhet. Mångfald handlar om att skapa en inkluderande och icke-diskriminerande arbetsplats genom att ha respekt för individer samt se och uppskatta olikheter som en tillgång. Mångfalden skapar dynamik och kreativitet, utvecklar företagets kultur och är en strategisk tillgång i företagets affärsutveckling.

Hur kommer det sig att du engagerade dig i detta?

Servicebranschen växer och spänner över många olika kompetensområden, från enklare arbetsuppgifter där det bara behövs några veckors internutbildning till avancerade uppgifter som kräver högskoleutbildning. Vi har ett samhällsengagemang och vill och kan underlätta för grupper som har lite svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi ger ungdomar och personer med utländsk bakgrund en chans att komma in i yrkeslivet, utvecklas och få en framtidstro. Samtidigt behöver vi arbetskraft så detta är en win win för både enskilda och arbetsgivare. Inom Sodexo är mångfald och inkluderande mer än ett moraliskt ansvar eller ett socialt mål. Det är en affärsnödvändighet. Genom nätverk och samarbeten skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger.

Berätta om någon konkret idé eller strategi som du har lagt fram och genomfört inom området?

Sodexo har globalt framtagna policys och verktyg som lägger grunden för och utvecklar arbetet lokalt i olika länder. Årligen sammanställs en ”social rapport” som är en del i årsredovisningen. Mångfald och inkludering är de viktigaste och största ledarskapsutmaningarna i framtiden. Därför har Sodexo tagit fram en global ledarskapsutbildning, ”Spirit of Inclusion”, som implementeras i flera olika länder.

Kvinnor har en strategisk plats i våra ledningsgrupper. Vi är övertygade om att en blandad könsfördelning är en förutsättning för resultat och innovation, därför har vi satt upp mål för en jämnare könsfördelning både inom koncernen och på nationell nivå. För att nå målen lanserades bland annat Sodexos internationella kvinnoforum och nätverk 2009. I Sverige leder jag kvinnonätverket på nationell nivå. Syftena med nätverket är att kartlägga hur vi kan stödja kvinnor att ta steget till ledande positioner, identifiera vilka hinder som finns och hur de kan undanröjas, skapa en inkluderande kultur samt visa att möjligheterna finns.

Koncernens CEO, Michel Landel, har satt som mål att av Sodexos topp 300 chefer i koncernen ska 25 procent bestå av kvinnor år 2015. Sedan 2009 har andelen kvinnor redan ökat från 17 procent till 23 procent.

I Sverige är målet att till år 2015 ha 50 procent kvinnor i ledande positioner. Från år 2010, då detta arbete startades, till 2013 har denna andel ökat från 32 procent till 44 procent.

Kan du ge några exempel på vilka resultat ni har sett?

Sodexo samarbetar med Arbetsförmedlingen, MISA, Peritos, Korta vägen, Samhall med flera för att hjälpa till att slussa ut människor i yrkeslivet. Vi tar ansvar för deras kompetens, karriär- och löneutveckling. Vi vill skapa riktiga jobb med utvecklingsmöjligheter. Vi uppskattar att vi idag har ca 150 personer i Sodexo Sverige som arbetar med någon form av instegsjobb eller praktik. Det är en personalintensiv och växande framtidsbransch och vi behöver arbetskraft. I den grupp som har svårt att få jobb finns också akademiker med utländsk bakgrund.

Sodexo blev av Unionen utsett till årets HBT-vänligaste arbetsplats och tog stolt emot utmärkelsen under Stockholm Pride. Priset delas ut varje år av Styrgruppen för Unionens HBT-samverkansgrupp.

Har du några råd till andra som har idéer på jämställdhets- eller mångfaldsförbättringar?

-Koncernledningen måste tydligt kommunicera att mångfald och inkludering är en del av företagets värdegrund. Ledningens roll är avgörande. Mångfald är en strategisk ledningsfråga.

-Värdera sökanden till lediga tjänster efter deras kompetens och inte sålla bort sökanden av diskriminerande orsaker.

-Verka för att mångfalds- och jämställdhetsarbete ska ingå som en naturlig del av den dagliga verksamheten.

-Verka för att alla ska ges lika möjlighet till utveckling och befordran.

-Verka för att förvärvsarbete och familjeliv går att förena oavsett kön.

-Främja jämställdhetsarbetet inom olika yrkesgrupper och chefsbefattningar genom kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder.

-Vid rekrytering, beakta mångfaldsperspektivet och verka för att skapa blandade arbetslag.

-Verka för lika lön för lika arbete, det vill säga könsneutrala löneskillnader.

 

Tack Azita och vi på Add Gender önskar ni på Sodexo all framgång med med ert fortsatta arbete! 

Vill du komma i kontakt med förebilden Azita Shariati så hittar du henne via Azita.Shariati@sodexo.com.

Publicerad den 14 februari, 2014 av Förebilden
Inga kommentarer

Förebilden Christian Omander på CoolStuff

Hej, vad heter du och vad jobbar du med?

Jag heter Christian Omander och är en av grundarna till prylbutiken CoolStuff. Vi säljer roliga, annorlunda och coola prylar och presenter på nätet i Norden och Tyskland. Jag jobbar med allt från marknadsföring och inköp till ledning av personal och affärsutveckling.

Christian Omander på CoolStuff.se

Varför tror du att du har blivit utvald till förebild av Jämställdhetsexperten.se?

Vi säljer väldigt mycket presentartiklar och traditionellt när man marknadsför den typen av produkter så utgår man ofta från kön: Vad är ett lämpligt presenttips till en man eller kvinna? Jag har drivit igenom att vi tagit bort denna aspekt i vår presentgenerator och istället fokuserar på personlighet. Nu väljer man inte längre kön utan om presentmottagaren är lekfull, praktisk, festprisse etc. Baserat på de val man gör får man upp presentförslag. Vi har även tagit bort ålder på mottagaren från presentgeneratorn. Istället väljer man nu enbart barn/ungdom/vuxen.

På vilket sätt skulle du säga att du är en förebild inom jämställdhet?

Jag ser inte mig själv som en förebild inom jämställdhet men det är kul att man blivit uppmärksammad för det! För mig handlar det om att inte styras av gamla tankesätt utan försöka se saker klart för vad de är. Man kan även fråga sig om man helst vill ligga lite i framkant av utvecklingen och positiva samhällsförändringar eller vara lite efter? För mig är det självklart, både som människa och företagare, att man vill ligga i framkant.

Hur kommer det sig att du engagerade dig i detta?

För mig är det viktigt att kunna stå för de saker vi gör och kommunicerar till våra kunder. Det är dessutom bra affärsmässigt att arbeta jämställt. När det gäller vår presentgenerator var det en sak som har gnagt lite grann att vi tidigare blandat in kön i våra presenttips. Det är pinsamt också. Fortfarande har vi saker som inte känns helt bra: vi har kategorier som heter ”Presenter till honom” och ”Presenter till henne” – detta är dock enbart för vår sökmotoroptimerings skull. Folk söker på de fraserna på Google och vi måste skapa sidor om de ämnena för att kunna få kunder. Däremot har jag drivit igenom att innehållet i dessa kategorier ska vara blandat och inte stereotypt.

Kan du ge några exempel på vilka resultat ni har sett?

Rent konkret kan vi se i våra analysprogram att presentgeneratorn gått från att ha halvmånga besökare till att ha blivit den allra mest besökta sidan på CoolStuff förutom förstasidan! Våra besökare uppskattar förändringen vilket är kul!

Vad fick du för reaktion när du berättade om din idé?

Enbart positiv. Jag tycker inte min idé är särskilt djärv eller revolutionerande utan mer av typen hygiennivå. Men tittar man på andra sajter och företag så ser man att många resonerar helt annorlunda.

Vad betyder jämställdhet för dig?

Frihet att vara den man är och styra sitt eget liv utan att hitte-på-begränsningar.

Har du några råd till andra som har idéer på jämställdhetsförbättringar?

Vill du övertala cheferna om dina idéer och förslag så ta fram affärsnyttan, för den finns garanterat där! Jag är övertygad om att de förtag som ligger i framkant inom jämställdhet har mycket att vinna.

Tack Christian och vi på Add Gender önskar er all framgång med er nya presentgenerator! Vi vill också tacka de julhandelstipsare som gjorde oss uppmärksamma på CoolStuff.se:s förbättrade presentgenerator, det är så vi hittar våra förebilder. Fortsätt att tipsa oss så att bra idéer lyfts fram!

Vill du komma i kontakt med förebilden Christian Omander så hittar du honom via www.coolstuff.se och via förnamn.efternamn@coolstuff.se. Är du sugen på att testa presentgeneratorn som det talas om i intervjun hittar du den på www.coolstuff.se/Presenter.

Publicerad den 5 januari, 2014 av Förebilden
Inga kommentarer

Förebilden Cecilia Andrén Nyström på Futebol dá forca

Hej, vad heter du och vad jobbar du med?

Jag heter Cecilia Andrén Nyström och jobbar med att förändra världen. Jag använder fotboll som medel för att utbilda unga ledare och låta dem arbeta med att förändra tjejers självbild och samhällets bild av tjejer. Jag har grundat organisationen Futebol dá forca som sedan 2012 arbetar med detta i Mocambique, Zambia och Sverige. Sedan starten 2012 har vi utbildat 207 unga volontära tränare som coachar 4000 aktiva tjejer i skolor och samhällen runt om i Mocambique. Vi har även 2013 expanderat till att också ha två tränare och 32 tjejer i Livingstone, Zambia, och 50 kvinnliga ledare under utbildning i Stockholm och Södertälje i Sverige som under 2014 kommer träna runt 1000 tjejer där fokus inte ligger på fotbollsresultat utan på det sociala sammanhanget som skapas i fotbollslaget. Vad vi gör rent konkret är att rekrytera och utbilda unga ideella ledare som fotbollstränare, men även i sex- och samlevnad, mänskliga rättigheter, värdegrundsbaserat ledarskap och hur man förebygger HIV/AIDS och våld mot och sexuellt utnyttjande av tjejer. Tränarna blir sedan förebilder i sina lokala samhällen där de arbetar både på och utanför fotbollsplanen för att stärka tjejers självförtroende, och vara ett extra stöd i vardagen så att de själva kan förbättra sina framtidsutsikter.

Varför tror du att du har blivit utvald till förebild av Jämställdhetsexperten.se?

För att jag på ett nytt sätt använder en väldigt mansdominerad idrott som verktyg för att lyfta jämställdhetsfrågor. Jag brukar säga att vi tar bakdörren till jämställdhet. Istället för att gå genom någons huvudingång och helt enkelt tala om för dem att deras son och dotter är lika mycket värda, och därigenom tala om att hur de har byggt upp sina liv har varit fel – och då säkerligen bli bemött både negativt och aggressivt – tar vi bakdörren. Vi sätter oss i köket och snackar fotboll, och säger att döttrar kan spela likaväl som söner kan vilket är lättare att acceptera eftersom fotboll bara är en lek eller idrott, inget allvarligt, och något som man känner väl till sedan tidigare. Men i och med att man accepterar att tjejer och killar får göra samma saker och att de har samma rättighet att göra samma saker, accepterar man även indirekt att tjejer och killar har samma värde. Vilket gör att vi kan förändra attityder, normer och strukturer i samhället friktionsfritt och inifrån, genom något så roligt som fotboll.

På vilket sätt skulle du säga att du är en förebild inom jämställdhet?

För att jag inte bara pratar utan också gör något i praktiken. Jag strävar efter att alltid leva som jag lär och utmana normer. Jag lyssnar inte heller för mycket på hur man ”ska” göra, för då kommer man sällan någonvart. I alla fall inte fort nog för någon med så dåligt tålamod som jag!

Hur kommer det sig att du engagerade dig i detta?

Varför skulle jag inte engagera mig i detta? Jag vill att alla tjejer i hela världen ska ha samma möjligheter som jag har haft eller som jag har tagit mig.

Kan du ge några exempel på vilka resultat ni har sett?

Vi har tjejer som blivit förbjudna av sina föräldrar att spela fotboll, som med stöd fortsatt att spela och fått starkt självförtroende – och vars föräldrar numera kommer och tittar på sina döttrars fotbollsmatcher och är världens bästa hejarklack. Ni kan läsa mer om det här och här.

Vi har även 8 stycken spelare i U20-landslaget, men det är inte en lika stor vinst som att vi har 4000 tjejer som har ett tryggt socialt sammanhang där de får stöd och utbildning så att de själva kan påverka sin situation till det bättre.

Vad fick du för reaktion när du berättade om din idé?

I början var det nästan ingen som trodde på mig och många trodde inte alls att jag skulle lyckas. Det gjorde mig dock bara ännu mer motiverad till att bevisa hur fel de hade.

Vad betyder jämställdhet för dig?

Att alla människor är lika mycket värda och får delta med lika rättigheter och möjligheter i alla delar av samhällslivet.

Har du några råd till andra som har idéer på jämställdhetsförbättringar?

Testa! Annars vet du aldrig om din idé fungerar i praktiken. Och fungerar den inte, så har du lärt dig massor på vägen, blivit modigare och även fått fler att få upp ögonen för jämställdhetsfrågor – och då kanske ni alla tillsammans kan slå ihop era idéer till en ännu grymmare idé. Och då är det bara att testa den också!


 

Tack Cecilia Andrén Nyström!

Vill du komma i kontakt med Cecilia så kan ni maila henne på cecilia@futeboldaforca.com och spana in Futebol dá froca på hemsidanFacebook och Instagram!

Hemsida: www.futeboldaforca.com
Facebook: www.facebook.com/futeboldaforca
Twitter: candrennystrom
Instagram: futeboldaforca

 

Publicerad den 20 november, 2013 av Förebilden
Inga kommentarer

Förebilden Ann-Sofie Sydow på The Game Assembly

Hej, vad heter du och vad jobbar du med?

Jag heter Ann-Sofie Sydow och jag utbildar spelutvecklare på The Game Assembly (TGA), en Yrkeshögskola i Malmö. TGA utbildar spelgrafiker, spelprogrammerare, leveldesigners och technical artists och är en branschbeställd utbildning med en nära relation till spelbranschen.
Jag sitter även med i Dataspelsbranschens styrelse sedan en tid tillbaka.

 

 

Varför tror du att du har blivit utvald till förebild av Jämställdhetsexperten.se?

Jaa, du. Jag tror att jag har blivit utvald som förebild för att jag jobbar aktivt i det lilla med mina studenter då det gäller allas rätt till att vara sig själva, att vi uttryckligen ser till att man jobbar i samma team och respekterar varandras olikheter, vad än det handlar om, kön, ålder, ursprung, religion, diagnos etc. Det kan vara så att mitt aktiva engagemang på skolan har spritt sig och hörs. Mitt mål är ju att min dotter och son ska få det bättre. Även om vi har kommit ganska långt finns det lite kvar att göra. Nu önskar jag ju att jag kunde jobba mer med detta men jag tar ett steg i taget. I vår bransch har vi den fördelen att vi alla vill göra spel och vi brinner för det. Och passion känner igen passion oavsett ursprung.

På vilket sätt skulle du säga att du är en förebild inom jämställdhet?

Jag har några års erfarenhet på nacken och tar det ganska lugnt. Jag började mitt liv som ”naturbarn” och såg ingen skillnad på människor och det tog ett tag innan jag såg det manliga privilegiet. Det är inte förrän på senare år som jag har satt ord på det men då det kom har det fan inte funnits något stopp på det. Men jag är inte arg. Jag utgår från att alla är feminister men att vissa är lite dåligt informerade och missledda. Alla vill ju att alla ska lika möjligheter i livet, rätt att rösta och ha samma lön för samma arbete, eller hur.
Det som kan reta mig dock är likgiltighet…då höjer jag ett ögonbryn men jag vet att enträgen vinner. Jag slutar inte att prata om jämställdhet, men man kan göra det på så många olika sätt.

Hur kommer det sig att du engagerade dig i detta?

Jag har jobbat i olika branscher och den ena har varit mer gubb-dominerad än den andra. Så har jag hamnat i denna fantastiska bransch, en förhållandevis ung bransch, där de flesta är män. Jag upplever dock att finns möjlighet att prata och föra en dialog och jag kan göra något åt saken. Det finns en del motstånd och förutfattade meningar – men inget som känns omöjligt att förändra. Men vi har alla en passion för något och det kan jag känna igen mig i. Min passion är att se människor utvecklas och vara kreativa. Mina studenters passion är att få göra spel tillsammans. Här möts vi på samma arena och jag vill visa på hur kul det är att göra spel, och då menar jag ju självklart inte enbart ena halvan av jordens befolkning.

Kan du ge några exempel på vilka resultat ni har sett?

Ja, det är små saker som att jag har studenter som skriver ”han/hon” då de skriver texter om spelare eller att jag har en kollega som efter många diskussioner bytt åsikt om kvotering av kvinnor in i bolagsstyrelser. Jag har ett klassrum med majoriteten tjejer. Nu är det inte något jag tar som en självklarhet. Detta året var det färre tjejer som sökte än förra året men jag ger inte upp. Det finns ingen spelutvecklar-gen som man föds med. Det är bara det att vi/spelbranschen har varit dåliga på att nå ut för att berätta om hur kul det är att göra spel.

Jag var presentatör på Nordic Game Awards i våras, samma kväll som min man fyllde 40år. Han fick stanna hemma med barnen. För att uppmärksamma min man bad jag därför alla i publiken att sms:a honom ett ”Grattis på födelsedagen”. För oss svenskar är det inget konstigt men för många utländska spelutvecklare var detta synnerligen ovanligt. Att mannen var hemma och tog hand om barnen. Inte nog med det, min man är producent på ett stort spelföretag i Sverige. Detta skapade mycket förundran bland den del av publiken som inte var från Sverige; en man hemma med barnen och dessutom en producent på ett stort spelföretag. I efterhand kom det fram spelutvecklare från andra länder som kommenterade detta. Att jag var där och min man var hemma men även att en producent inte var på jobbet, läs att de ansåg att han skulle ta sitt ansvar och vara på jobbet.

Det finns mycket att jobba med då det gäller jämställdhet i svenska spelbranschen men med detta som perspektiv har vi kommit mycket långt.

Vad fick du för reaktion när du berättade om din idé?

Jag har väl inte direkt haft någon idé utan det är att aldrig sluta prata om jämställdhet och att jag för upp det till ytan och synliggör hur det ser ut.
Nu vet de flesta vad jag står i frågan så om det uttalas något ”vilselett” och ”trångsynt” i något sammanhang så tittar man åt mitt håll för att se hur jag reagerar. Det är inte ofta det händer och om det händer är det ofta någon som kommer från en annan bransch eller ett annat land, exempelvis ett grannland. Jag väljer mina kamper, reflekterar och regrupperar hela tiden. Men jag är en stolt feminist och det har jag aldrig dolt.

Vad betyder jämställdhet för dig?

Att alla ska bli sedda för den de är och inte vad de har för kön. Att alla ska ha lika möjlighet i samhället, rätt att rösta och lika lön för lika arbete.

Har du några råd till andra som har idéer på jämställdhetsförbättringar?

Tala om jämställdhet och våga stå för det du säger. Synliggör din åsikt/situation med fakta och statistik.
Hitta någon att prata med om du känner dig utsatt och stötta andra. Likgiltighetsuppsåt är det värsta.
Sedan är det inte fel att tycka om exempelvis filmer som visar könsstereotypa bilder av människor bara man är medveten om det. Jag är till exempel en ”sucker” för ALLA Julia Roberts-filmer….men jag är inte perfekt.

Tack Ann-Sofie Sydow!

Vill du läsa mer om Ann-Sofie Sydow eller komma i kontakt med henne?
www.thegameassembly.com
anse@thegameassembly.com

Publicerad den 25 oktober, 2013 av Förebilden
1 kommentar
© 2023 Jämställdhetsexperten