LÅS UPP begränsande normer!

För ungefär ett och ett halvt år sedan hade vi på Add Gender det roliga uppdraget att jobbba med Botkyrka Kvinno- och Tjejjour och projekt 101tillsammans. Det var Lotta Armijo Holmberg och Anja Norell som tyckte att Add Genders kompetens skulle vara värdefull i processen med att ta fram materialet Lås Upp. 

Lås Upp (begränsande normer) är ett nylanserat unikt och normutmanande metodmaterial som innehåller information och diskussionsövningar för både pedagoger och ungdomar. Materialet  fokuserar på begränsande normer kring genus, sexualitet och heder utifrån de mänskliga rättigheterna och skolans styrdokument. Syftet är att bearbeta attityder och vidga perspektiv hos både ungdomar och pedagoger samt visa strategier som kan ge ett ökat handlingsutrymme. Metodmaterialet Lås Upp är en del av Projekt 101tillsammans som erbjuder workshops för ungdomar och kompetensutveckling för pedagoger.

I skrivande stund är materialet lanserat och vi passar på att ställa några frågor till Lotta och Anja, och även till Marit Nygård som varit aktiv i arbetet.

Vad var tanken från början med metodmaterialet? Vad ville ni åstadkomma?

När vi hade jobbat ett år med workshops för ungdomar (inom projekt 101tillsammans) hade vi hittat en fungerande metod utifrån våra erfarenheter och en bred inventering av befintliga metodmaterial. Vi inspirerades av andra, ändrade, kompletterade och utvecklade nya övningar. Plötsligt insåg vi att det fanns ett behov och en möjlighet att göra ett metodmaterial utifrån de perspektiv vi hade när vi arbetade med ungdomar. Ett material som inkluderar hedersnormer i diskussioner kring många begränsande normer och utgår från de mänskliga rättigheterna. Vi ville kunna sprida våra metoder till lärare och andra vuxna som arbetar med ungdomar. Vi tre hinner bara träffa ett visst antal ungdomar per vecka, det är helt enkelt inte effektivt för att sprida normutmanandet. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda sig av våra metoder och erbjuder Lås Upp som ett konkret verktyg för att arbeta långsiktigt med frågor som läroplanerna faktiskt ålägger lärare att arbeta med, allas lika värde, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet. Och nu, äntligen, finns Lås Upp tillgängligt både som tryckt pappersmaterial och webbportalen lasupp.nu.

Hur har metoden tagits emot hittills? (av pedagoger och lärare).

Vi har fått mycket positiv respons från både pedagoger och ungdomar. Lärare efterfrågar stöd för att jobba kring normer och rättigheter och betonar att det finns en stor efterfrågan bland elever att få diskutera dessa frågor. Ungdomar har varit positiva till att få information och att få samtala om normer, sexualitet och rättigheter. De uppskattar möjligheten att få ställa frågor och att ta del av varandras tankar i ett öppet och tillåtande samtalsklimat. Mångkulturellt Centrum har precis gjort en utvärdering av både metodmaterialet Lås Upp och projekt 101tillsammans som speglar det positiva mottagande vi fått och vad som uppskattat mest

Vad tycker ni har varit den största utmaningen i hela processen med arbetet att ta fram ett metodmaterial?

Att göra vår metod lättligänglig för pedagoger och anpassad till deras stressiga vardag. Det har handlat om att kunna förmedla den information och de perspektiv vi tycker är grundläggande för ett normutmanade arbete med ungdomar utan att tappa pedagogens intresse eller fokus på vägen. Vi har speciellt satsat på att språket ska vara lätt att ta till sig för både pedagoger och ungdomar. Vi har tagit vara på många andras kompetens och erfarenheter sedan Lås Upp började tas fram år 2010. Add Gender har varit en stor hjälp och en spännande samarbetspartner under resans gång och referensläst materialet, gett klok och inspirerande feedback men också levererat handfasta råd gällande upplägget för kompetensutveckling för pedagoger som vi alltså också numera erbjuder skolor och andra verksamheter.

Nämn ett fantastiskt/roligt/läskigt minne från när ni varit ute och testat materialet!

Anja: Jag kommer ihåg ett tillfälle då vi  processledde en fritidsledarkonferans med temat jämställdhet och skulle pröva att göra ett forumspel för första gången. Det är en dramaövning som finns i Lås Upp och som syftar till att hitta olika öppningar i problematiska situationer. Det var mycket läskigt i början eftersom att vi inte hade någon erfarenhet i ryggen av att göra dramaövningar med vuxna, dessutom var flera av deltagarna mycket motvilliga och ville inte ”spela någon teater”. När de olika grupperna slutligen skulle spela upp sina situationer rycktes ändå alla deltagare med och medverkade engagerat.

Marit: När vi var ute i en pedagoggrupp gjorde vi övningen privilegiepromenaden. Övningen ska synliggöra vilka privilegier olika grupper i samhället har. I övningen ska man ta ett steg fram när ett påstående stämmer in på den rollbeskrivning man tilldelats. ”Om det här stämmer in på dig, ta ett steg fram” ”ta ett steg fram” upprepades gång på gång. Plötsligt inser vi övningsledare samma sak, en av deltagarna använder rullstol och förflyttar sig inte genom att ta några steg. Övningen som syftar till att synliggöra olika gruppers privilegier synliggjorde för oss den gången tydligt vårt privilegium att kunna använda våra ben när vi förflyttar oss.

Vi kunde tillsammans med övningsdeltagarna efteråt konstatera att det normkritiska perspektivet ständigt kan utvecklas.


Vi vill tacka tjejerna på 101tillsammans och önska er stor lycka i framtiden. Vi hoppas så klart att materialet når ut till så många det bara gå!

Tags: , ,
Publicerad den 24 januari, 2013 av Sara Ek
1 kommentar
Sara har läst IMER-programmet och är Add Genders expert inom integration, etnisk mångfald och främlingsfienlighet. Sara arbetar med kartläggningar, analyser och föreläsningar på Add Gender och är även samhällsvägledare på Botkyrka kommun.

Ett svar

  1. Anita Kiuttu skriver:

    Hej! vill ha tillgång till ert material, tack

Kommentera

© 2020 Jämställdhetsexperten