Tid för gränsöverskridande samarbete

Förra veckan var jag på en tillställning arrangerad av Sveriges Kvinnolobby där det firades det att det är ett år kvar till Nordiskt forum i Malmö 2014. På forumets hemsida kan man läsa att det arrangeras av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och att ett annat namn på forumet är ”New Action on Women’s Rights”.

Syftet med forumet är att under 12-15 juni 2014 skapa en arena där uppskattningsvis 15 000 feminister kan träffas för att tillsammans diskutera hur vi på bästa sätt skapar ett jämställt samhälle. Forumet, som tidigare har anordnats i Oslo (1988) och i Åbo (1994), riktas mot allt ifrån politiker, tjänstemän och forskare till aktivister, representanter från kvinnorörelsen och civila samhället, näringslivet, myndigheter och andra intresserade.

Så nog finns det anledning att fira. Jag tänker att det är få gånger man får tillgång till en sådan bred jämställdhetsplattform där så många perspektiv ryms, där man får chans att mötas över gränserna. Inte bara över nations- och stadsgränserna, utan också över yrkes- bransch och sysselsättningsgränserna.  Vad kan en forskare lära av en aktivist? Vad kan en politiker lära av en genusföretagare? Och vilka visioner och konkreta lösningar kan vi utveckla tillsammans? Möjligheterna är oändliga!

En förutsättning är naturligtvis att forumet blir välbesökt och att möjligheterna till dialog finns. För att detta ska ske tror jag att det är viktigt att arrangörerna bakom forumet, både under förberedelserna och själva genomförandet, agerar lyhört och värnar om den förväntade heterogeniteten. Den feministiska rörelsen och jämställdethetssfären genomsyras precis som resten av samhället av maktstrukturer (bland annat klass, etnisk tillhörighet, sexuell läggning) och det finns alltid en överhängande risk att de resursstarka och normerande rösterna hörs bäst. Min förhoppning är att en plattform som denna inte lämnar någon jämställdhetsivrare i skymundan.

Personligen hoppas jag även på att ett resultat av dagarna ska vara att det skapas en större förståelse för varandra mellan oss som på olika sätt är verksamma inom den feministiska (eller jämställdhets-) sfären. Ibland känns det som att vi är från olika världar, fast vi faktiskt tillhör en och samma och jobbar för samma mål: ett jämställt samhälle. Såklart kommer vi inte hålla med varandra om allt, men det är ju inte meningen heller!

Jag får se i vilken roll (tjänsteman, politiskt aktiv, genusföretagare…) jag själv kommer att besöka forumet (kanske alla), men ett besök blir det. Hoppas vi ses i Malmö 2014!

Tags: , , , , , , ,
Publicerad den 18 juni, 2013 av Josefine Carnolf
Inga kommentarer
Josefine är Add Genders expert inom bland annat jämställdhetsintegrering. Hon arbetar med med jämställdhets- och mångfalsdsfrågor på Arbetsförmedlingen och i eget företag.

Kommentera

© 2024 Jämställdhetsexperten